Hakkımızda

Bir Kitap Bir Gelecek Derneği olarak ürettiğimiz her bir proje ile hayal gücünün öğrenme sürecine aktif katılımını sağlayarak, kitapları öncül kabul ederek farklı alternatiflerle beraber dezavantajlı bölgelerde birleştirilmiş sınıflı köy okullarında okumakta olan öğrencileri duygusal, sosyal ve bilişsel becerileri konularında desteklemeyi hedefliyoruz.

Bu doğrultuda:

• Küçük yaşta kitapla tanışarak okuma kültürü edinmelerini,
• Görsel ve yazılı kültür ürünleriyle tanışarak, temel okuma becerisi edinmesi,
• Okuma yazmanın alışkanlığını kazanmalarını,
• Eleştirel okuma yazma becerisi edinerek, bunu, bireysel ve toplumsal alanda, yaşam biçimine dönüştürmeleri,
• Duygularını tanımlayabilme ve ifade edebilme yetilerini kazanmalarını,
• Yaratıcılıklarını geliştirerek, hedeflerine odaklanabilmelerini,
• Yaşıtlarıyla tartışabilme ve empati kurabilmelerini,• Sorumluluk alarak, sosyal alanlarda potansiyellerini ortaya koyabilmelerini,
• Problem çözümü ve sorumluluk sahibi olmaları ile eleştirel düşünce alışkanlığı kazanmalarını,
• Bu yolla her geçen gün artan toplumsal bir etki yaratmayı, Türkiye’de kırsalda eğitim gören ve kentteki yaşıtlarına oranla fırsatlara ulaşmakta zorluk çeken çocukları desteklemeye, eğitim sistemimizde Çocuk&Doğa&Aile&Okul olgularını içine alan yeni bir modelin ortaya çıkarılmasında önemli bir alan verimliliğne sahip köy okulları için kamuoyunda farkındalığı arttırmayı amaçlıyoruz.

image