Projelerimiz


2010 yılının Mart ayında bir sosyal sorumluluk projesi olarak başlayan yolcuğumuz, sosyal medya kanalları üzerinden yaptığımız #okumakgüzelşey çağrıları ile dezavantajlı bölgelerde birleştirilmiş sınıflı köy okullarında okumakta olan öğrencilerin hayal güçlerinin gelişmesini öncelikli sayarak kitapla tanışmasına, okuma alışkanlıklarını kazanmaları ve geliştirmeleri için çalışan ve bu hedefte de az mevcutlu köy okullarına sınıf kütüphaneleri kurarak amacına hizmet etmeye dernekleşerek devam eden bir sivil toplum kuruluşudur.
Bir Kitap Bir Gelecek Derneği olarak,

#KardeşimeÇantaHazırlıyorum Projesi
1 öğrencinin 1 senelik eğitim materyallerini karşılamaya yönelik başlattığımız ve gönüllülerimizden herkesin 1 öğrenci seçerek, onun için okul alışverişi yaptığı bir projedir. Derneğimiz, bağışlarla, eğitim yılı boyunca bunu devam ettirmektedir.

#KardeşimeTeknolojikDestek Projesi
2020 yılının il aylarında ülkemizde Covid-19 virüsünün ortaya çıkışı ve pandemi sürecinin başlaması ile örgün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim sistemi yerine derslere, EBA Sistemi üzerinden çevrimiçi olarak devam edilmesine karar verildi. Bu dönemde kırsalda yaşayan ve köy okullarından öğrenim gören, internet erişimi olan/olmayan, evinde teknolojik aletlerin yoksunluğunu yüzünden derslerini düzenli şekilde takip edemeyen, kısıtlı imkanlara sahip olan öğrencilere destek olmak için başlattığımız bir projedir. Proje kapsamında 5’ten fazla ilimizde 15’e yakın öğrenciye tablet desteği sağlanmıştır. Projemiz, pandemi koşulları kapsamında devam etmektedir.

Bir Kitap Bir Yazar Projesi
Şu an pilot olarak devam eden projemiz ile nitelikli çocuk edebiyatı eserlerinin çocuklara özellikle okuma sevgisi göz önünde alınarak hazırlanan proje kapsamında; Van ili Edremit ilçesinde köy okullarında öğrenim gören 4. sınıfa kayıtlı 64 öğrenci ile okuma grubu oluşturulmuştur. Okuma grubu, belirlenen 5 çocuk edebiyatı yazarına ait seçilmiş 5 eser okuyarak, eserin yazarı ile çevrimiçi yolla söyleşi programı yapılarak kitabın değerlendirilmesi, çocukların yorumları ve görüşlerine öncelik verilerek yapılmıştır.
̇İleriki dönemde başka illerde, daha fazla köy okulu ile iletişime geçerek, projemizi devam ettirmeyi planlamaktayız.

KÇEK - Kız Çocuklarının Eğitime Kazandırılması Projesi
Kırsalda yaşayan ve eğitim olanaklarından çeşitli sebeplerden dolayı mahrum kalan kız çocuklarının öğrenim hayatlarına, saha kolaylaştırıcılarımız öğretmenler vasıtasıyla geri kazandırılması üzerine kurulu bir projedir. Oluşturulacak online bir havuz ile iletişim egeçeceğimiz, bu konuda motivasyonu yüksek, kırsalda görev alan öğretmenlerle, konu özelinde uzman kişi ve kurumlarla fiziksel ya da online şekilde toplantılarla bir araya getirilerek,konunun derinlemesine incelenmesi, ne tip adımların atılması gerekliliği ve sahada nasıl davranılacağı vb.gibi konularda bilgi alışverişi yapmaları hedeflenmektedir. Projenin ilerleyen sürecinde; eğitim hayatına geri dönen kız çocuklarının, eğitim hayatlarında maddi manevi desteklenmesi de planlanmaktadır.

BKBG Kitap Yazıyoruz Projesi
"Benim 1 Günüm" : Türkiye'nin 7 bölgesinden, iletişimde olduğumuz köy öğretmenleri aracılığı ile yazmaya istekli 7 çocuğun, bulundukları şehirleri ve kültürlerini yansıtacak şekilde, köyde ve ailelerinde günlük hayat pratiklerini toparlayacağımız bir kitap yazılmasını hedeflemekteyiz.

ile şimdiye kadar 7 bölgeden 200’e yakın köy okulunda okuyan yaklaşık 15bin öğrenciye ulaşmış bulunuyoruz.